Maatschappelijk leiderschap

PERSBERICHT: Steven de Waal bespreekt goed leiderschap tijdens ILA Global Conference Vancouver

'Good' leaders also need 'bad' skills

PERSBERICHT

Steven de Waal bespreekt goed leiderschap tijdens ILA Global Conference Vancouver

Dr. Steven P.M. de Waal, voorzitter van de Public Space Foundation, zal deze week bijdragen aan de jaarlijkse, wereldwijde conferentie van de beroemde International Leadership Association, dit jaar in Vancouver (Canada).

Steven de Waal zal een van de auteurs zijn bij de auteursontmoeting aan het begin van de conferentie. Dat is vooral gericht op zijn laatste Engelstalige boek ‘Civil leadership as the Future of Leadership’. Wereldwijd is er veel belangstelling voor zijn analyse van de verandering van de politieke en publieke arena door de opkomst van de nieuwe ICT- en mediatechnologie. Men deelt vaak de analyse dat democratie, bestaande instituten en de stijl van politici, maar ook het zelforganiserend vermogen en de publieke invloed van burgers enorm hierdoor worden beïnvloed. Bij de deelnemers vanuit de ILA is vooral veel belangstelling voor de boodschap dat er tegenover deze ‘permanent public grandstand’ een nieuw soort leiderschap nodig is.

Tevens zal De Waal een workshop voorzitten over het thema ‘Business leaders as a Force for Good in Society’.

Binnen de internationale leiderschapswereld staat Steven de Waal vooral bekend om zijn combinatie van verrassende en toch herkenbare strategische analyses en een open erkenning van grote maatschappelijke vraagstukken waar leiderschap over moet gaan en aan moet werken, culminerend in zijn goed onderbouwde en in praktijk geteste visie op de waarde(n) van ‘civil leaders’.

Dr. De Waal is al vele jaren lid van de ILA en vervult ieder jaar een actieve rol tijdens de Global Conference. Hij is met name lid, vanwege het internationale karakter van de ILA en de concentratie op leiderschap in alle facetten. Vooral de focus op een waardengeladen begrip van leiderschap en dus ook ‘the meaning and purpose of leadership’: de bijdragen van leiders aan klimaat, samenleving en publieke problemen spreken hem zeer aan en passen volledig bij de missie van Public Space Foundation.

___________________________________________________________________________

Noot voor de redactie

25th ILA Global Conference – Cultivating Leadership for a thriving future
12-15 oktober 2023, Vancouver (Canada). https://ilaglobalconference.org/

De kern van zijn inbreng beschrijft Steven de Waal in het blog ‘Good’ leaders also need ‘bad’ skills’. https://publicspace.eu/good-leaders-also-need-bad-skills/

Trefwoorden: leiderschap, Civil Leadership, burgermacht

Steven de Waal is oprichter en drijvende kracht achter Public Space Foundation, een onafhankelijk denknetwerk ter bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. Hij promoveerde op maatschappelijk leiderschap en schreef o.a. de boeken ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (Boom, 2015), ‘Civil Leadership as the Future of Leadership’ (Amazon, 2018) en recent ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’ (2023).

Voor meer informatie over Public Space Foundation:
www.publicspace.nl en www.publicspace.eu
Marijke Dinnissen, secretariaat@publicspace.nl, 030 – 231 22 82

Related Articles

Back to top button