Maatschappelijk leiderschap

Toekomstvisie op maatschappelijke ondernemingen en 8 Fundamentele Transformatie Principes Gezondheidszorg

Uitnodiging tot Meedenken

Er lopen nu in het denknetwerk van Public Space twee discussies aan de hand van twee gespreksnotities en u bent van harte uitgenodigd om mee te denken.

De eerste, met als (werk-)titel ‘Tijd voor de fundamenteel nieuwe visie op de verhoudingen van Overheid, Markt en Civil Society’ gaat over de concepten van ‘maatschappelijk ondernemerschap’ (introductie in De Waal e.a. 1994) en ‘maatschappelijke onderneming’ (introductie in De Waal, 2000), die wij eerder introduceerden en veelvuldig, in publieke debatten en ook politiek, sindsdien bespraken. Onderliggend analyseren we ook waarom deze concepten juist nu zo hard nodig zijn, nu toenemend de zwaktes van overheid en politiek voor een veel groter publiek duidelijk worden en opspelen. De tweede, met als (werk-)titel Naar een strategische visie op gezondheidszorg (zie blog voor een eerste concept) behandelt de aankomende en noodzakelijke transformatie van de gezondheidszorg aan de hand van 8 transformatieprincipes, mede gebaseerd op onze langjarige kennis van en bijdragen aan internationale discussies over de inrichting van de gezondheidszorg.

De vier principes van publiek denken en adviseren

Public Space, als de eerste private, onafhankelijke denktank in Nederland (sinds 2001), wil graag aan de strategische intelligentie en de juiste publieke visies en acties bijdragen door in het nadenken en publiek adviseren uit te gaan van 4 kernelementen in aanpak (die wereldwijd vaker zichtbaar zijn in de aanpak van private denktanks):

 • Wild en Creatief Denken: voorbij belangen en gevestigde routines en posities (dat is het grote verschil met polder-denken)
 • Thinking in Public: het denkproces speelt zich in het publiek af, ook alle stappen die daarbij komen kijken, zoals het falsificeren van feiten en aannames en het toevoegen van nieuwe, betere, onverwachte invalshoeken (dat is wat formeel ook onder wetenschappelijk werk moet liggen vanuit een methodologie die op zoek gaat naar falsificatie van eerdere hypotheses)
 • Thinking for Action: het gaat om denken en adviseren dat leidt tot actie en stappen van alle relevante personen en partijen, liefst zo georkestreerd mogelijk (dat is het verschil met overheidsadviesorganen: wij werken niet vanuit de illusie dat de nationale overheid altijd het beste of enige aanspreekpunt is voor integrale en algemene actie)
 • Thinking never stops: het denken is niet klaar met een rapport of academisch product, maar moet juist verder worden getest en aangepast in het permanente publieke debat dat daarna komt en liefst juist wordt uitgelokt. De dialoog en het debat stoppen nooit en dus hopelijk ook het publieke nadenken niet.

In de wereldwijde lezingentour in 2019 over mijn laatste boek heb ik dan ook nauw samengewerkt met en lezingen gegeven voor dergelijke denktanks in o.a. Nieuw Zeeland (Wellington), Canada (Ottawa), Finland (Helsinki) en USA (San Francisco). Wij beschouwen hen en zij beschouwen ons als ‘collega’s’. Nederland mist deze intelligente onafhankelijke bijdragen aan het debat door – ook bij spannende, moeilijke en strategische vraagstukken – te gemakkelijk te leunen op staatscommissies, staatsadviesorganen of poldercommissies, eerder dan op dit type werkelijk onafhankelijk en strategisch nadenken. Er is nu eenmaal een groot verschil tussen enerzijds de noodzakelijke creativiteit en strategische intelligentie over een fundamenteel onzekere toekomst en anderzijds het onderhandelen over en uitruilen van vooringenomen of belangengebonden standpunten, vaak ook blijvend binnen bestaande frames of verhoudingen, wat nu eenmaal de kern van polderen is.

Deze manier van denken en adviseren speelt zich af in de volgende stappen:

 1. Draft gespreksnotitie vanuit de kennis en missie van Public Space, op basis van eerdere lezingen, bijdragen aan debat en publicaties, zoals blogs en boeken
 2. Eerste ronde in ons betrokken, intellectuele en belangstellende netwerk op zoek naar een zo divers mogelijke inbreng en meedenken op grond van culturele diversiteit, (ervarings-)deskundigheid, creatieve wildheid en onafhankelijkheid van bestaande belangen
 3. Nieuw concept, op basis van de reacties
 4. Een invitational conference hierover met een brede kring van gasten, mede samengesteld vanuit stap 2
 5. Definitieve versie van notitie en publicatie met PR en persaandacht. Deze gedachten, conclusies en aanbevelingen worden daarna ook meegenomen in de vele debatten waar Public Space verder weer aan bijdraagt.

In de Denktank Jeugdsprong, waarvan ik voorzitter was, speelden alle bovengenoemde aspecten ook:

 • onafhankelijk in een zeer diverse samenstelling met een zwaar accent op kennis van werkvloer en bestuurlijke praktijk
 • onafhankelijk van bestaande belangen, posities en eerder ingenomen standpunten: echt wild en creatief en strategisch denken
 • gericht op een nadenken en adviseren om de echte en actueel bestaande problemen aan te pakken, ter wille van jongeren zelf en hun gezinnen en niet ten gunste van of ter verdediging van de bobo’s en hun belangen

Het is niet voor niets dat het manifest van deze denktank pas bij een grote en luidruchtige staking op het Malieveld, maanden na de officiële publicatie en lancering, aan staatssecretaris Maarten van Ooijen kon worden aangeboden. De polder zelf sloot zich onmiddellijk af voor deze inbreng, de verdediging van een schildpad.

Ik nodig iedereen uit die zich door de geschetste onderwerpen aangesproken voelt en wil meedenken zich kenbaar te maken bij het secretariaat: secretariaat@publicspace.nl. U ontvangt dan de gevraagde gespreksnotitie en kunt daarna meedoen in het geschetste proces.

Related Articles

Back to top button