Maatschappelijk ondernemerschap

Platforms in de zorg

Een wenkend én bedreigend perspectief

Platforms in de zorg waren een belangrijk onderwerp in een door Blommestein Groep geïnitieerd debat en dialoog met zorgbestuurders in Hotel New York in Rotterdam, dat ik voorzat.
Belangrijk onderwerp, al is het nog voor veel mensen onbekend terrein, zowel qua techniek als in de doelen van platforms, als vanwege de enorm snel en heftig veranderende internationale (markt-)context. Voor veel patiënten komt het ook snel dichterbij, omdat ze dankzij Big Tech op platforms leren vertrouwen en daar hun keuzeproces leren inzien en hanteren op hun telefoon. Gaandeweg zullen hun eisen van digitale bejegening naar zorg en zorgprofessionals dus ook sterk gaan toenemen (wat bij zorgprofessionals al gaande is). De grote spanningen die deze digitale ontwikkeling blootlegt gingen over solidaire verzekering versus eigen keuzemacht patiënt, over paternalisme (De Waal, 2015) versus volwassen partnership en over nationaal polderen versus internationale marktkrachten.

Grote vragen kwamen langs:

  • Welke domeinen en sectoren lenen zich voor platformvorming?
  • De grote driver bij commerciële platforms is de klant met koopkracht die het gemak bij zijn/haar besluitvorming wil van duidelijke opties en informatie. In De Waal, 2018 heb ik geanalyseerd hoe platforms de koopkracht hebben weggehaald bij bestaande aanbieders, zonder hun ondernemersrisico over te nemen (disruption)! Hoeveel van die beslissingsmacht bij patiënten (of verzekeraars?) willen we toelaten in de zorg? Daarbij lopen wij collectief en de patiënt individueel risico op kwaliteit, financiële kosten en logistieke planning van zorg. Hoe gaan we dat kanaliseren, in de tang houden, garanderen bij alle medische en zorginhoudelijke keuzes?
  • De patiënt heeft (vaak) geen directe koopkracht voor zorg, dat moet dus via collectieve of particuliere verzekeringen, wordt dat dan de bepalende en beslissende partij in zorgplatforms?
  • Veel zorginstellingen zijn de ‘patient journey’ aan het verbeteren. Hoe zit het dan met de digitale reis, inclusief de informatie, de keuzes, de opties, de logistieke planning? Die gaan toch vaak over meerdere zorgaanbieders en patiënten levensdomeinen heen?
  • Hoe bedreigend voor het solidaire verzekeringssysteem zijn commerciële partijen op het terrein van platforms, data management en patiënt ondersteuning?
  • De polder samenwerking heeft al belangrijke platforms en data infrastructuren opgeleverd, hoe passen we dat in of houden we het overeind, in deze enorme, internationale versnelling van de digitale wereld?

Mooie gedachten, goed gesprek en scherpe dialogen over wat zowel een wenkend (betere patient journeys en keuzemacht van patiënten) als een bedreigend perspectief (rijke patiënten wel eigen keuze en zelfs platforms, eindeloos praten en polderen en niks doen, hopen op een rijksoverheid die hierin nu al achterloopt) biedt, in een fraaie Rotterdamse setting.

Related Articles

Back to top button