PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Publiek en privaat is een spannend mengsel. Dwaling van toezicht.

Interview Governance Update n.a.v. het vertrek van Beatrix Ruf bij het Stedelijk

Waar was de Raad van Toezicht?

Beatrix Ruf nam in oktober 2017 ontslag als directeur van het Stedelijk Museum na een uit de hand gelopen overleg over de beschuldiging van belangenverstrengeling aan haar adres: in een artikel in NRC Handelsblad werd gesuggereerd dat ze naast haar baan bij het Stedelijk veel geld had verdiend met het geven van kunstadviezen aan derden. In een interview met Ronald Buitenhuis voor het Nationaal Register/Governance Update betwijfelde Steven de Waal of de schuld voor deze affaire alleen op de directeur afgewenteld mag worden. ‘Waar was de raad van toezicht?’

Ondernemerschap in de cultuursector

De Waal stelt dat de teruglopende overheidsfinanciering ook in de cultuursector leidt tot een toenemende vraag naar ondernemerschap. Beatrix Ruf was bij uitstek een ondernemend bestuurder, aangenomen om geld van derden aan te trekken voor het museum. Deze mengeling van privaat en publiek vraagt om een andere vorm van governance. Hierin lijkt de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum te kort geschoten.

“Immers je vraagt ondernemerschap en daar moet je dan ook wat van vinden. Dat is een les die de gehele culturele sector ter harte moet nemen.”

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur, een uitgave van Cultuur+Ondernemen (waar Steven de Waal voorzitter is van de Raad van Toezicht) bevat negen principes die een normatief kader bieden voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. De Waal licht aan de hand van een drietal principes toe in welk opzicht de RvT van het Stedelijk Museum beter had kunnen functioneren.

Streng op de missie

De Waal stelt dat het uiteindelijk bij goede governance niet gaat om strengere regels en codes, maar dat het oprecht bewaken van de principes, waarden en normen. Dit vormt de beste garantie om misstanden te voorkomen.

Het volledige interview kan je hier downloaden.

“Het gaat om de Big Why: waarom ben ik bestuurder van deze cultuurinstelling?”

Update januari 2019:

Begin januari 2019 stelden het Stedelijk Museum en Beatrix Ruf in een gezamenlijke verklaring dat Ruf door twee onafhankelijke onderzoekers is vrijgepleit van belangenverstrengeling. De onderzoekers waren in hun rapport wel zeer kritisch over het functioneren van de toenmalige Raad van Toezicht. Inmiddels heeft het Stedelijk Museum een volledig nieuwe Raad van Toezicht benoemd.

Related Articles

Back to top button