Maatschappelijk ondernemerschap

Uitzending Binnenhof TV: rechtspersoon maatschappelijke onderneming onnodig en wellicht schadelijk

In november 2009 hield de Tweede Kamer hoorzittingen over het Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming. Steven de Waal nam als expert deel aan één van de hoorzittingen. Hij betoogde dat het wetsontwerp overbodig en mogelijk schadelijk is en raadde af deze rechtsvorm toe te voegen aan het wetboek.

Waarom is het wetsonwerp overbodig?

  • Het biedt een juridisch antwoord op een niet-bestaand juridisch probleem;
  • Het is geen antwoord op maatschappelijke vraagstukken als de vermindering van de administratieve lastendruk of de positie van het private middenveld ten opzichte van Europa;
  • Als juridisch antwoord is het wetsontwerp enerzijds onvoldoende vernieuwend en effectief. Anderzijds overschrijdt het normatieve grenzen.

Wat moet er dan gebeuren?

Steven de Waal bepleitte tegenover de Kamercommissie het teruggeven van het maatschappelijke vraagstuk rond marktwerking aan de burger. De burger is het eigendomsgevoel bij veel non-profit instellingen kwijtgeraakt. Een nieuwe visie op corporate governance in de sector non-profit is nodig. Immers niet alleen arbeid en kapitaal, ook de professional en management zijn factoren in het industriemodel.
Download de bijdrage van Steven de Waal aan de hoorzitting over het Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming.
Meer over het Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming op de VNG-website.

Related Articles

Back to top button