Maatschappelijk ondernemerschap

(Rest-)Warmtebedrijf (Rotterdam) formeel opgericht!

Op 27 maart was de beslissende AvA voor de oprichting van Het Warmtebedrijf. Zoals eerder in dit weblog beschreven gaat het hier om een verwarmingsbedrijf dat de restwarmte van de Rotterdamse Haven (en andere gebieden in Zuid-Holland) doorsluist naar stadsverwarming van aangesloten huizen. Public SPACE was daar bij betrokken vanuit zijn expertise in publiek-private vraagstukken.

In dit project zat alles wat daar bij hoort: de rol van publieke aandeelhouders in een private NV, discussies over mogelijke staatssteun, inzetten van het concessie instrument om bestaande energiemaatschappijen aansluitingen te gunnen, het op een lijn brengen van het bijbehorende overheidsbeleid inzake milieubepalingen, bestemmingsplannen, bouwvergunningen e.d. Mijn rol was om als kwartiermaker al deze vraagstukken en belangen te bundelen. Deze vergadering was daar het sluitstuk van: de NV werd opgericht, de directeur benoemt, de samenstelling RvC goedgekeurd en de liquiditeitsplanning voor de inleg van de aandeelhouders geakkordeerd. Mijn vertrouwen in de ondernemende overheid is weer gegroeid, zeker als het Rotterdam en omgeving betreft.

Related Articles

Back to top button