Agenda archief

Strategie en RvC (Nationaal Register)

Op 15 april en 11 november houdt Steven de Waal een college over ‘Strategische keuzes: ook een prestatie van de RvC’ in het programma van Nationaal Register voor Commissarissen in Den Haag. Hij doet dat in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders. Hij gaat daarbij in op moderne opvattingen over strategie en hoe de RvC daaraan bijdraagt. Dat is vaak een moeizame verhouding: de bestuurder vindt dat hij/zij er meer verstand van heeft en meer inzicht in de vereisten in de omgeving en op langere termijn. Veel Raden van Commissarissen laten hun bijdrage aan strategische reflectie en planning daarom schieten en beperken zich tot het goedkeuren van het voorliggende plan.
Zijn college gaat onder andere over:

  • dat moderne strategie niet alleen over continu├»teit en overleven gaat, maar ook om bijdragen aan de maatschappij of de landen waar de onderneming zit
  • dat reflectie juist ook van buiten de directe operaties en interne belangen kan en moet plaatsvinden
  • dat juist in tijden van disruptie een onbezonnen en open blik nodig is, uit veel disruptie literatuur blijkt een groot conservatisme van bestuurder en management die helemaal niet doorhebben dat hun business fundamenteel veranderd is

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Related Articles

Back to top button