Maatschappelijk ondernemerschap

Toekomstvisie op de ziekenhuizen nodig!

Vorig jaar heeft Public SPACE een onderzoek gedaan naar de mate en de effecten van de liberalisering in de ziekenhuiszorg, met name wat het betekent voor de top (directies en raden van toezicht). Uitkomst, kort samengevat: de top bereidt zich voor en is er klaar voor, maar dat komt ook omdat er nog nauwelijks sprake is van liberalisering. Er is veel retoriek over marktwerking, maar per saldo zijn we daar nog ver van af.

Belangrijkste effect van dit moment is vooral veel onzekerheid, ook over het eindperspectief: het is helemaal niet gezegd dat komende kabinetten op dit ideologische spoor voort zullen gaan. Zie onder andere mijn advies hierover aan de PvdA, dat door het partijcongres is overgenomen. Dit leidt ertoe dat iedereen in de sector moet doen aan toekomstplanning, scenariostudies en andere vormen van modern koffiedikkijken. Dit geldt temeer als men aan de vooravond van grote investeringen staat. Hier word ik natuurlijk veelvuldig voor uitgenodigd als moderne variant op de priesteressen van Delphi. Zo ook bij de Gelre ziekenhuizen op 10 april.

Wat lost dit kabinet niet op?

Mijn voorspellingen van de issues die NIET opgelost zullen zijn door dit kabinet in 2007:

  • de organisatie en positie van Huisartsen;
  • versteviging van de Preventie;
  • vereenvoudiging DBC-systematiek;
  • de effecten van Collectiviteiten in de basispolis;
  • de aanpak van de Kartelposities van zorgverzekeraars
  • de planning en organisatie van Opleidingen
  • de mogelijkheid van Overnames door het buitenland
  • het loslaten van publieke voorschriften inzake de Interne Organisatie.

Dat er nog veel ligt was ook de stemming op het ministerie van VWS waar ik aan het eind van de week op uitnodiging een koersdiscussie bijwoonde, onder leiding van Boereboom, de plv DG Curatieve Zorg. Maar dat dit, ook om politieke redenen kan betekenen dat de koers moet worden heroverwogen of genuanceerd, dat was nog niet zo het gevoel. Het ministerie ligt nog geheel op stoom op de koers onder dit kabinet en zit ook veel meer in een implementatiemodus, dan een heroverwegingsfase. Ik hoop te hebben bijgedragen aan een zekere kritische reflectie op en twijfel over hetgeen in de afgelopen periode beleidsmatig is gerealiseerd.

Related Articles

Back to top button