Maatschappelijk ondernemerschap

Zorg voor nieuw in oud: onderzoek maatschappelijk ondernemen in de ouderenzorg

In juli 2005 studeerde Peter van Felius af op de scriptie ‘Zorg voor nieuw in oud’. Deze scriptie was het resultaat van een onderzoek onder begeleiding van Steven de Waal en de Public SPACE Foundation. De scriptie knoopt aan bij de toegenomen aandacht voor het organisatieconcept ‘maatschappelijke onderneming’, zowel in de politiek als bij wetenschappelijke instituten en brancheorganisaties.
Het onderzoek richtte zich op de ouderenzorg en had als doel om inzicht te geven in dit type organisatie, haar kenmerken en haar historische ontwikkeling in de gezondheidszorg. Het ontwikkelen van indicatoren stond centraal om zo een aantal kenmerken van deze maatschappelijke onderneming te kunnen meten. Bovendien zijn de belemmeringen geïnventariseerd die verhinderen dat zorgorganisaties, specifiek opererend in de context van de ouderenzorg, zich verder ontwikkelen tot maatschappelijke onderneming.
Lees en/of download ‘Zorg voor nieuw in oud’

Related Articles

Back to top button