Maatschappelijk leiderschap

Uitdagingen en Leiderschap in India

Medio januari mocht ik een week mee met de India module van Avicenna, de Nederlandse Academie voor Leiderschap waarmee ik vaak samenwerk. Chennai (vroeger Madras) was de basislocatie in dat immense land. Met 9 miljoen(!) inwoners de derde stad van het land. Een stad waar de beroemde wereldwijde concentratie van software leveranciers en research instituten (ook uit Nederland) zich zichtbaar voltrekt. Het idee achter zo’n internationale leergang voor Nederlandse managers en professionals is drieërlei. Allereerst biedt het inzicht in een heel andere publieke arena van uitdagingen, regels en problemen. Vervolgens biedt het inzicht in en vergelijking met de typische leiderschapsopvatting van dat land. Dit zou je nog kunnen omschrijven als een cognitief-intellectueel effect. Maar ten derde leidt deze dubbele confrontatie tot beter inzicht in de eigen leiderschapsopvattingen en (non-)keuzen. Het voordeel is dat die laatste beweging zich vanzelf voltrekt, door de rijkdom van signalen en de verwarring in zo’n vreemde omgeving. Het raakt dus ieders eigen positie in eigen leiderschap zonder dat het de hele dag expliciet over leiderschap gaat (wat ook een slechte manier van leiderschapsontwikkeling is). Deze persoonlijke reflectie en dit psychologisch effect worden objectief getriggerd door de eigen vanzelfsprekende  logica en filosofie van zo’n land als India.
Ik zal hier het programma niet verder weergeven, dat is geheel te vinden op de website van Avicenna, maar drie thema’s die mij nu nog steeds zijn bijgebleven vanuit mijn eigen analyses en bevindingen rond publiek leiderschap. In een later blog zal ik nog wel verder ingaan op deze inspirerende trip.
Corrupte Politiek. Enige tientallen parlementariërs in India zijn onderhevig aan strafrechtelijke vervolging en blijven toch gewoon zitten.  Het gaat dan om zware aanklachten, zoals fraude, corruptie, verkrachting. Vergelijk dat eens met het aftreden hier te lande van bijvoorbeeld Houwers en Huizing (beiden toevallig VVD), die hangende een onderzoek door het OM menen niet te kunnen blijven zitten. Verschillende inleiders gaven natuurlijk aan dat deze praktijk het gezag van het hele parlement ondermijnt.
Eerlijke Verkiezingen. Naast (of misschien wel vanwege) deze zwakte van de politici in het politiek hoogste orgaan, is er echter ook institutionele kracht. De angst voor misbruik van de macht van de staat door de zittende politiek is zo groot dat er een zeer machtig Election Committee is (in het programma zat een bijdrage van de voormalige Chief Election Commisioner, Quarashi) met zware executieve bevoegdheden. Deze beschermt dus vooral de oppositie en de eerlijke kans op oppositie. Zo kan het aangeven dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken of bepaalde regionale chiefs of police (die de stemhokjes moeten vrijwaren van geweld) moeten aftreden als deze te partijdig zijn. Ook is er de afspraak, die het committee bewaakt, dat 1 maand voor de verkiezingen er geen nieuwe beloften of beleidsprogramma’s met veel subsidie mogen worden gelanceerd door de zittende politieke machthebbers. Deze mogen tijdens de campagnes ook geen materiaal of mensen van de staat, zoals dienstauto’s, voorlichters, helikopters gebruiken. Nederland is op dit vlak ronduit naïef en tegelijk principeloos, net zoals in de regulering van financiering van politieke partijen.  Bedenk: de hele actie om nu versneld 1,2 miljard toe te zeggen aan Groningen zou, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen dus onder zo’n moratorium op nieuw beleid vallen!  En: wie zegt dat hier geen verband is met de verkiezingen?
Persoonlijke groei. Tijdens de module deden we op het strand aan ochtend yoga. Diverse Indiase leiders beklemtoonden het belang voor henzelf van een goede balans in lijf en leden, in werk en privé, in spiritualiteit en waarden. Enige quotes over leiderschap:
Leadership starts from the ‘Why’: Big problems, challenges and needs ask for leadership
Bollywood (de Indiase filmindustrie) is a unifying force for the country (onderstreept het belang van beroemde acteurs en sporthelden en commerciële media voor de publieke moraal en eenheid)
Leadership that waits for problems to solve themselves or consensus to arise, is no leadership but followership
We should not talk of ‘mission’ but of ‘desire’ (quote from Mr. Gopalkrishna Gandhi, de kleinzoon van)
Leadership is about chances: There is no leadership in riskfree action, so it can go wrong or fail. On the other hand: Leadership has to show results and successes. There is no leadership  when there is total failure all the time. (door mij verwerkte quote uit gesprek met Gandhi)
En, vooruit nog een:
We are bundles of habits. To change one of them is very hard work (quote from Kiran Bedi, zie @thekiranbedi)
Wordt Vervolgd.
 
 
 
 

Related Articles

Back to top button