Maatschappelijk ondernemerschap

Visitatie Universiteiten waardevol instrument

In maart 2007 bezocht ik als lid van een officiële visitatiecommissie, ondersteund door QANU, tweemaal twee dagen de Universiteit van Twente en de VU. Object van studie waren in beide gevallen de Gezondheidswetenschappen. Ik was ervoor gevraagd op grond van mijn expertise op het gebied van management in de gezondheidszorg, als aanvulling op andere expertises bij anderen in de commissie, waaronder ook veel kennis van de biologisch-medische aspecten. Daarmee ontstond een breed samengestelde commissie met veel expertise en gezag. Erg leuk om mee te maken. Mijn motivatie om deel te nemen, lag vooral in het traject dat ik voor de sector van woningcorporaties doorloop, als voorzitter van de Auditraad, bij het ontwikkelen van een gezaghebbend stelsel van visitaties vanuit stakeholdersperspectief.
Het universitaire stelsel is al 15 jaar oud en wordt ons vaak als voorbeeld voorgehouden. Er zijn grote verschillen met wat wij ontwikkelen. Het universitaire stelsel richt zich op de accreditatie van individuele opleidingen, wij richten ons op de maatschappelijke prestaties van de gehele woningcorporatie. Het universitaire stelsel heeft direct grote repercussies, namelijk stoppen van de opleiding, bij een negatief oordeel. In ons stelsel is het aan alle stakeholders te bepalen wat men met een kritisch rapport doet, om te beginnen de RvT van de betrokken woningcorporatie. En tenslotte is in het universitaire bestel het verplicht te werken met een extern samengestelde commissie (gezaghebbende ‘amateurs’, in de zin dat ze niet hun beroep maken van doorlichten, audits en visiteren), ondersteund door een toegelaten professionele organisatie. Terwijl wij bij de woningcorporaties alleen willen gaan voorschrijven welke expertise dient te worden ingezet, dat kan dan ook door professionals worden ingevuld. Over al dit soort leerervaringen en adviezen zal overigens dit najaar nog wel een stevig debat plaatsvinden, dan is het goed eens ‘de andere kant’ te hebben meegemaakt, in een zeer inspirerende commissie en een professioneel traject!

Related Articles

Back to top button