Agenda archief

Leiderschap bij Digitale Transformaties (AOG Leergang)

Steven de Waal verzorgt op 11 mei een bijdrage over ‘Leiderschap in de cybereconomie’ in het kader van de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties van AOG School of Management.
Hij gaat in op het feit dat de hedendaagse technologische revolutie (social media, platforms & ruilmechanismes, apps) vooral een mentaal en gedragseffect heeft, in essentie is het een sociaal-technologische revolutie: de publieke arena, het publieke debat, de indirecte democratie, het gedrag van burgers en consumenten veranderen en dus ook de reactie daarop van organisaties, zowel in de markt als in de publieke dienstverlening. Disruptie is dus niet alleen een verschijnsel in de markt, waar het nu een van de belangrijkste strategische vraagstukken is, maar ook in politiek, publieke dienstverlening en maatschappelijke arena (hij heeft dat eerder geduid als ‘de disruptieve burger’. Veel politici en bestuurders hebben dat nog niet door.
Grootste probleem, ook in de markt, maar zeker in zulke niet-geïnformeerde kringen als politiek en openbaar bestuur is dat men het alleen als technisch vraagstuk definieert en percipieert: de mentale effecten zijn vele malen groter en moeten eveneens gemanaged worden. Dat zijn dus niet alleen klassieke vraagstukken van overheidsregelgeving en -interventie zoals privacy, omgang met big data en overheidsautomatisering in relatie tot gebruikers, maar ook zaken als opkomst directe democratie, eigendom van persoonlijke data, wensen tot meer op maat en meer co-productie in dienstverlening etc.
Sterker nog: ook onze visie op organisaties zelf verandert doordat men deze zelfde technologie ook intern beter gaat toepassen, net als platformeconomie gaan we naar platformorganisaties, met dus een vergelijkbaar mentaal en cultureel effect bij werknemers en management. Belangrijk voor iedereen die betrokken is bij deze moderne digitalisering is door hebben dat het vooral een sociale revolutie is die om die reden ook leiderschap in brede en mentale zin vraagt.
Aanmelding inmiddels gesloten.
Kijk hier voor informatie over de editie najaar 2017
Download hier de presentatie

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button