PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

WMO: Participatie van belang

Interview met Steven de Waal over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

“Steven de Waal heeft een vrijwel levenslange interesse in de complexiteit, inventiviteit en relevantie van de publieke sector”. Dit schrijft Henk Grundmeijer als introductie bij het interview met de Waal voor het maandblad Overheidsmanagement (mei 2008). Aanleiding voor het interview is de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning én de publicatie van zijn boek ‘Strategisch management voor de publieke zaak’.

Een kans om het anders te doen

In het interview betoogt Steven de Waal dat de WMO gemeenten de kans geeft om zaken anders aan te pakken. De gemeenten kunnen binnen de WMO efficiënter werken, juist door de burger meer te betrekken bij de uitvoering. Dit uitgangspunt sluit volledig aan bij de boodschap van het boek ‘Strategisch management voor de publieke zaak’. Steven de Waal toont in zijn boek aan dat de publieke zaak gebaat is bij slimme samenwerking tussen burgers, private- en publieke instellingen.

“Burgerparticipatie om de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te bevorderen, is duidelijk de intentie van de wet”

Lees hier het volledige interview: Overheidsmanagement, nr 5 mei 2008

Related Articles

Back to top button