Agenda archief

ABD Kandidatenprogramma: "Rijksoverheid, politiek, samenleving: uitdagingen"

Op 7 juni verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de derde module ‘Ken de wereld’ van het Kandidatenprogramma van de ABD (Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).
Zijn bijdrage onder de titel ‘Rijksoverheid, politiek, samenleving: uitdagingen’ (download hier zijn presentatie) zal gaan over de in zijn ogen belangrijkste en meest strategische ontwikkeling: de opkomst en macht van de disruptieve burger. Hij bespreekt hoe de nieuwe technologieën die de disruptie in de markt hebben veroorzaakt (zoals websites, apps, platforms, wereldwijde infra- en communicatiestructuur) ook de politiek, democratie en de publieke dienstverlening fundamenteel veranderen, zo niet disrupteren. Hij schrijft hierover momenteel een Engelstalig essay dat via een uitgave van Warden Press zal verschijnen op Amazon.com. Belangrijke punten in zijn analyse zijn:
a. De democratie dreigt gedisrupteerd te worden, tenzij de huidige professionele politici leren om te gaan met directe democratie
b. De democratische politiek als marktmechanisme is al gedisrupteerd; dat is goed te zien aan de successen van Trump, Macron en Movimento 5 Stelle (M5S)
c. Er is een nieuwe machtsstrijd om het nieuwe medialandschap met de toevoeging van een direct kanaal tussen en voor burgers; daarbinnen gaat de machtsstrijd vooral ook om frames, interpretaties en duidingen, wat vroeger de rol van ideologie was; de publieke opinie is nu voor het eerst werkelijk publiek, los van de oude manipulaties
d. De publieke dienstverlening, zoals gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wordt het traagst geraakt door deze nieuwe technologische revolutie, maar al zeker wel zichtbaar. Mooiste is dat de technologische revolutie ook zelforganisatie van burgers vergemakkelijkt en dit zal bij de publieke dienstverlening een omslag uitlokken van aanbodgericht naar co-productie met burgers en burgercollectieven. De Commonsgovernance is de nieuwe bestuursvorm die daarbij hoort
Het meest nabij liggend voor deze rijks topambtenaren is natuurlijk de impact op publiek leiderschap. Hierover heeft Steven de Waal net een hoofdstuk geschreven in de recente bundel van Gabriël van den Brink ‘Waartoe is Nederland op aarde?’.
Goed en inspirerend om dit voor te leggen en te bediscussiëren met verantwoordelijke topambtenaren van de rijksoverheid!

Related Articles

Back to top button