Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Agenda archief

Debat 'Niemand houdt meer van het middenveld'

Op 23 januari 2013 organiseert Public SPACE een debat over het maatschappelijk middenveld en burgerschap. (Besloten)
Reeds enige tijd voert Public SPACE op eigen initiatief een debat op deze site onder de noemer ‘Niemand houdt meer van het middenveld”. Actueler dan ooit door de dreigende ramp rond de woningcorporaties, de recente wetgeving rond corporate governance, inperking van inkomens in de publieke sector en vele schandalen en bijna faillissementen van o.a. scholen en zorginstellingen in het recente verleden. Maar het gaat ook om de toekomst. Tegelijk met de uitholling, bureaucratisering en soms regelrechte antipathie rond deze unieke Nederlandse publiek/private structuur, is er een warme en bijna liefdevolle retoriek over (nieuw) burgerschap en private solidariteit. Terwijl die ooit de basis waren van de stelsels die we nu hebben in zorg, onderwijs, pensioen, publieke omroep en volkshuisvesting. Dit nieuwe spoor zal alleen maar aan kracht winnen door factoren als het falen van het marktmechanisme in de financiële sector (‘de markt’ biedt niet langer soelaas) en forse en unieke bezuinigingen door de staat op allerlei verzorgingsarrangementen. De startpositionering van Public SPACE over deze thematiek vindt u hier.
Het werd tijd om over deze spagaat en de onderliggende ordeningsdiscussie in Nederland onafhankelijk en intellectueel na te denken. Als vrijwel enige onafhankelijke private Denktank en met een missie om maatschappelijk ondernemen en burgerinbreng te bevorderen in de publieke sector, lag het op ons pad dit te doen. Dat gebeurt via de site en talrijke bijdragen aan het publieke debat in allerlei lezingen. Daarnaast willen wij het graag laten landen in een fysiek debat dat op 23 januari plaatsvindt. De hele exercitie zal eindigen in een samenvattende en vooruitkijkende onafhankelijke publicatie.
In een soort arena opstelling zullen diverse voorzetten en invalshoeken in het debat worden ingebracht. Als centrale inleiders hebben inmiddels toegezegd Paul Schnabel, directeur SCP, Staf Depla, wethouder te Eindhoven en Raymond Gradus, directeur Wetenschappelijk Instituut CDA. Het gehele debat staat onder leiding van Harry Starren, lid van de Denktank van Public SPACE.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button