Maatschappelijk ondernemerschapVideo's

Introductiecollege ‘Strategische keuzes’ voor Academies NVTZ, VTW en VTOI-NVTK – video

Meer strategische intelligentie voor toezichthouders

Dit e-college van dr. Steven P.M. de Waal is ter introductie op leergangen over relevante en actuele strategische ontwikkelingen en de bijbehorende keuzes voor strategische richtingen, die hij regelmatig verzorgt en modereert en waarin hij deze vraagstukken en keuzes introduceert voor toezichthouders in zorg, onderwijs, kinderopvang en woningcorporaties. Het gaat erom de Raden van Toezicht te ondersteunen in het (verder) ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn rondom strategie en strategisch management, hopelijk leidend tot meer strategisch inzicht en strategische intelligentie bij het mede-ontwikkelen en -bepalen van een strategische koers. [Tekst gaat verder onder de video]

Voor de NVTZ Academie verzorgt De Waal een eendaagse sessie specifiek voor toezichthouders in de gezondheidszorg: “Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario’s”. Deze sessie is bedoeld om goed toezichthouderschap verder te ontwikkelen, toegespitst op het krachtenveld, de strategische en politieke context van het Nederlandse zorgstelsel. Steven de Waal gaat deze dag vooral in op de specifieke kenmerken van het Nederlands zorgstelsel (sinds 2011 door hem aangeduid als ‘ChinaZorg’: beetje markt aan de randen, voor de rest dominante staatssturing), bijbehorende krachtenvelden en mogelijke scenario’s vanuit specifieke sectoren (bijvoorbeeld care, cure, 1e lijnszorg) en dus ook vanuit instellingsperspectief. Meer informatie over deze eendaagse

De “Leergang voor de voorzitter” is bedoeld om de voorzitter van de Raad van Toezicht  voor een goed voorzitterschap verder te ontwikkelen. Deze leergang wordt aangeboden door de NVTZ Academie samen met de VTOI-NVTK en de VTW Academie en Avicenna als regiepartner. Steven de Waal gaat tijdens deze leergang in een college met discussie onder meer in op het door hem ontwikkelde concept van de ‘maatschappelijke onderneming’ (als basis voor het model van private non-profit organisaties – juist daarom zijn er Raden van Toezicht! – in zo’n publiek domein als gezondheidszorg) maar uiteraard ook, vanuit zijn eigen ervaring, op de specifieke positie van de voorzitter in de ontwikkeling van de strategische agenda van de RvT en dus ook van de strategie zelf. Meer informatie over deze leergang

Related Articles

Back to top button