Agenda archief

Lezing 'Wat is er aan de hand met onze democratie?' voor Probus Utrecht

Op maandag 13 maart a.s. verzorgt Steven de Waal een inleiding en leidt een debat met de leden van Probus Utrecht over de stand van zaken en de heersende ongerustheid over onze democratie.  Dit varieert van kritiek op de vormgeving (eens in de vier jaar stemmen op beroepspolitici is niet zo’n bijzondere inbreng in deze tijd van snelle ontwikkelingen, informatiestromen en flexibele arbeid) tot ongerustheid over de uitkomst (‘Gaat het volk nu ineens een contraire mening hebben t.o.v. de elite en de deskundigen?’ of ‘Welke politicus is eigenlijk nog wel te vertrouwen?’).
Bij Steven de Waal sluit het aan op zijn analyse vanuit de introductie van de term ‘de disruptieve burger’: disruptie is niet beperkt tot de marktsector, maar verandert door de sociaal-technologische revolutie daaronder ook de mentaliteit van alle burgers, dus ook kiezers. Iedereen is nu gewend aan krachtige persoonlijke computers, voortdurend bij de hand: snelle communicatie en groepsvorming, directe toegant tot TV, film en beelden, wereldwijde communities, directe toegang tot alle informatie en kennis. Die wereld van zelfregie, zelfsturing, zelfinformatie wil de burger ook naar de politiek. Tot een gewenning aan een heel persoonlijke connectie: diezelfde technische omwenteling verklaarde het succes van Trump in de USA verkiezingen.
Die gedachtenlijn ontwikkelde Steven de Waal allereerst voor de publieke dienstverlening en leidde dus een oproep tot co-productie, co-creatie, ook zelforganisatie op terreinen als zorg, onderwijs, wonen en energie. Probus constateert terecht dat het ook zeer sterk de huidige democratie raakt. Met name het indirecte karakter, vergeleken met de eerste Atheense democratie van zo’n 2300 jaar geleden valt de burgers toenemend tegen.
Daar gaat de inleiding en het debat verder over, met velen met veel ervaring en nog steeds veel belangstelling in economie en publieke dienstverlening in Nederland.
Download hier de presentatie

Related Articles

Back to top button