PublicatiesMaatschappelijk leiderschap

Aanbevelingen aan de formateur: Noodzakelijke politieke keuzen voor de curatieve zorg in Nederland

Artikel in Zorgmanagement Magazine, mei 2002

In dit artikel gaan Steven de Waal en Rob van der Plank in op de grote beleidsdilemma’s die op de curatieve sector afkomen en geven aanbevelingen aan formateur en toekomstig kabinet voor een weg uit die dilemma’s.

De auteurs benoemen de volgende dilemma’s:

  1. Grotere vraagontwikkeling dan macro budgettaire ruimte
  2. Onvoldoende politieke inzet op collectieve premieverhoging danwel vermindering collectieve kosten
  3. Collectieve last of goed? Tegenover de sterk stijgende autonome vraag naar curatieve zorg staat de politieke wens niemand op te zadelen met steeds maar stijgende collectief vastgestelde premies
  4. Arbeid en Europa als kostenverhogende factoren
  5. Wiens probleem is dit nu? Wie moet er eigenlijk wakker liggen van al die dilemma’s en, verder, is dat dan ook degene met de bevoegdheden er een koers in uit te zetten?

“Er is veel wijsheid en stuurmanskunst vereist, die zich niet alleen op het papier van het regeerakkoord zal moeten bewijzen, maar vooral in de bestuurlijke praktijk”

De Waal en Van der Plank raden de politiek aan om te focussen op de burger en zijn/haar wettelijk recht op goede en tijdige zorg, uitgaande van de volgende drie vragen:

  1. Waarop heeft een Nederlands burger recht?
  2. Wie levert de burger zijn/haar recht?
  3. Waar haalt de burger zijn recht bij ontevredenheid?

Download hier Aanbevelingen aan de formateur: noodzakelijke politieke keuzen voor de curatieve zorg in Nederland.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Zorgmanagement Magazine, mei 2002

Auteurs: R. van der Plank Directeur NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en S. de Waal, Executive partner Boer&Croon/Public SPACE

Related Articles

Back to top button