Agenda archief

Publiek en Maatschappelijk Leiderschap – jb Lorenz ontmoetingsdag sociaal domein

Sinds de decentralisatie en de vorming van het sociaal domein vier jaar geleden vinden er dit jaar voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen plaats. De andere stelsels ervaren nu ten volle de effecten van de decentralisatie van Jeugdwet, Wmo2015 en de Participatiewet.
jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein.
Tijdens hun jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein zal Steven de Waal een lezing verzorgen over publiek en maatschappelijk leiderschap. Dit was het onderwerp van zijn promotieonderzoek dat leidde tot de promotie in 2014. Dit is een zeer relevant  thema voor mensen die werken in en aan het sociaal domein.
De ervaring tot nu toe leert dat:
-er nog steeds veel enthousiasme en idealisme aanwezig is op de werkvloer van vele partijen in het sociaal domein, ook in connectie met de burger en het burgerschap
-de grote worsteling is hoe je bestaande stelsels, ook aan de gemeentezijde met zijn verkokering en juridische kaders, laat aansluiten op wat burgers nodig hebben en zelf willen.
-Dit vergt grensoverschrijdend gedrag, geen juridisch isolement of terugtrekken op het eigen eiland van de instelling, en dus maatschappelijk leiderschap: het onderwerp van zijn dissertatie in 2014: hoe private partijen en personen op een bijzondere manier bijdragen aan ’the common good’ of ‘public value’. Belangrijke doelgroep voor zijn hoofdboodschap: burgers kunnen en zullen zich meer op een leidende en prominente manier moeten gaan bezighouden met de publieke zaak!
Toegang voor genodigden

Related Articles

Back to top button