Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Agenda archief

Strategiesessie met MT van Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

Steven de Waal heeft een hoge waardering voor verpleegkundigen en denkt dus graag met het MT van hun beroepsvereniging V&VN mee, vanuit de missie van Public SPACE (bevorderen maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap) over hun positionering, status en invloed in de brede diversiteit van hun werkkringen (zoals ziekenhuizen, thuiszorg, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg).
Daarnaast is hij vanuit zijn eigen professionele achtergrond (hij was 20 jaar lang strategie consultant bij Boer&Croon waar hij ook vennoot (1989-2004) en bestuursvoorzitter (1998-2003) werd) erg geporteerd van zeggenschap en invloed van professionals. Zo heeft hij binnen Boer&Croon (onder zijn voorzitterschap ca. 400 professionals groot) altijd gestuurd op een structuur met professionals als het hoogste niveau van de organisatie. Na zijn bestuursvoorzitterschap is hij met veel genoegen nog enige jaren om die reden teruggekeerd in het echte vak in zijn ogen, namelijk strategie adviseur. Hetzelfde denken zat achter zijn Heroverwegingsrapport over Thuiszorg in 1992, waarin hij het model van het latere Buurtzorg heeft voorspeld en laten doorrekenen: wijkgericht, de professionals de baas van en in het buurtteam, weinig overhead of middenmanagement, dicht op de patiƫnten en hun thuissituatie via die professionals.
Vanuit die achtergrond en visie was het dus ook mooi dat hij de begeleider was van de fusie tussen VVIO (Verpleegkundigen in Opstand) en NMV (Nederlandse Maatschappij voor verpleegkunde), uiteraard in 1991, zoals de naam NU 91 al zegt. Ook toen al was de belangrijkste strategische discussie die over de combinatie van vakbondswerk en beroepsinhoudelijk werk en of dat wel kon en of de professionals zelf, de verpleegkundigen, dat wel wilden. Mooi om te zien dat dat gesprek en die richting nog steeds in debat is.
Er zijn natuurlijk ook weer zeer nieuwe strategische vraagstukken, waaronder het thema waar De Waal nu veel internationale lezingen over geeft: disruptief burgerschap en de invloed ervan op publieke dienstverlening, ook gezondheidszorg.

Related Articles

Back to top button