Agenda archief

De disruptieve burger in het onderwijs: Toekomstgericht leiderschap

Informatisering en digitalisering van het onderwijs, ontwikkeling big data: (disruptieve) innovaties, hoe daarmee om te gaan? Welke innovaties spelen er en wat is de impact? Dit ondermijnt het idee van de keuze vanuit overtuigingen voor pedagogisch didactische methodieken, immers de effectiviteit kan gemeten worden. Hoe hiermee om te gaan naar docenten, leerlingen, ouders? Wat betekent dit voor de inrichting van je school en de manier van werken voor docenten etc.?

Download hier de presentatie
Op 15 januari verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan het eerste blok van het programma “Toekomstgericht en transformationeel Leiderschap in het (funderend onderwijs” van het CAOP (kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein). Een programma waarbij bestuurders en toezichthouders meer inzicht zullen krijgen in de aard van de trends en ontwikkelingen binnen het funderend onderwijs, maar ook ervaringen kunnen delen over de informatisering, digitalisering, globalisering en segregatie in het onderwijs.
Hij zal met name ingaan op zijn concept van de ‘disruptieve burger‘, dus hoe dezelfde technologieën die de disruptie in de markt verklaren, ook zorgen voor revoluties in de mechanismen van politiek, publieke dienstverlening en burgersamenleving. Vanaf het begin heeft die driehoek van 3 verschillende partijen die een modern Westers land vormen, onder de filosofie van Public SPACE gelegen. Paternalistisch en regentesk Nederland zal nog sterk moeten wennen aan de kennis opgravende, opiniërende, samen georganiseerde en publiek invloedrijke burger en dus ook onderwijs!
 
Toegankelijk voor deelnemers aan het programma.

Related Articles

Back to top button