Maatschappelijk ondernemerschap

Wat kan een KAN-projectleider?

Op 18 januari 2007 had ik een aktieve bijdrage aan een leergang van SIOO voor projectleiders van stedelijke ontwikkeling in het KAN-gebied (Stadsregio Arnhem Nijmegen). Ze waren verbonden aan gemeente, adviesbureau en woningcorporaties. Samen staan ze voor een grote nieuwbouwopgave, gecombineerd natuurlijk met noodzakelijke inschattingen van ontwikkeling in bevolkingsopbouw, woonvoorkeuren, samenleven in wijken etc. Mijn bijdrage bestond uit een schets hoe de samenwerking tussen allerlei partijen nu verloopt rond stedelijke ontwikkeling en vooral hoe de toekomst van woningcorporaties in het bijzonder er daarin uitziet.
In de kern is dat natuurlijk een oproep tot het werkelijk invullen van de maatschappelijke missie. Opvallend was de aard van veel reacties: ‘naief’, ‘leuk verhaal, maar…’, ‘zijn we niet mee bezig’, ‘eerst het huis op orde…’. Mooi om te zien hoe twee weken later het ‘Bod aan de samenleving’ door diezelfde sector werd gepresenteerd. En hoe drie weken later het concept-regeerakkoord dezelfde oproep doet en handen en voeten geeft. Er is aan missie binnen deze organisaties ook nog heel veel te doen!

Related Articles

Back to top button