Maatschappelijk ondernemerschap

Woningcorporaties: het debat over de maatschappelijke onderneming op scherp

In de afgelopen periode is het debat over de positie en invulling van de ‘maatschappelijke onderneming’ weer actueel geworden. Zie onder andere de interviews met de voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en van de HBO-raad in FD van maandag 16 april jongstleden. Aanleiding voor deze reacties is het advies van de commissie Wijffels van eind 2006 en het komende kabinetsstandpunt daarover. Uit deze reacties spreekt een groot onbegrip over wat het concept ‘maatschappelijke onderneming’ inhoudt en welke maatregelen dreigen als dergelijke ideeën niet worden doorgevoerd.
Als uitvinder van dit concept ben ik en de Denktank de afgelopen jaren als geen ander betrokken geweest bij deze gedachteontwikkeling. Dat hiermee vooral positief moet worden omgegaan, bewijst de branche van de woningcorporaties die de achterliggende manier van denken hebben omarmd en vandaaruit de vraag had een dwingend en goed visitatiestelsel te ontwikkelen, waar Public SPACE nu al enige tijd aan werkt. Dat is de beste manier om met het concept van de ‘maatschappelijke onderneming’ om te gaan: proactief en gericht op de samenleving, in plaats van op de markt (reactie NVZ) of op de overheid (reactie HBO-Raad).

Related Articles

Back to top button