Laden Evenementen

« Alle Evenementen

College ‘Van Crisis tot Transformatie in de Zorg’ – UvA Kring Andragologie

14 januari 2025 | 18:30 - 21:00

Dit najaar start een reeks colleges rond het laatste boek van Steven de Waal ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’. De collegereeks ‘Van Crisis tot Transformatie in de Zorg’ is een co-productie van Public Space Foundation en de Kring Andragologie van de UvA. Vijf dinsdagavonden met koplopers in de zorg: Paul Habets (huisartsenzorg), Linda Terpstra, Anke van Dijke (geweldgerelateerde zorg), Ingrid Rebel (jeugdzorg), Frido Kraanen (woon zorg), Jos de Blok (thuiszorg), Marcel Canoy (zorgzame buurten) en Albert Jan Kruiter (nieuwe oplossingen in zorg).

Tijdens de coronacrisis is het verder duidelijk geworden dat de gezondheidszorg in de Westerse landen al vóór de pandemie aan fundamentele herijking, reflectie en nieuwe wegen toe was. Het is daarom tijd om voortvarend stappen te zetten in de richting van structurele veranderingen van ons zorgsysteem. De huidige kwaliteit van zorg is in de toekomst niet meer op te brengen, we moeten dringend andere keuzes gaan maken. Dat is het uitgangspunt van het boek van Steven de Waal waarin hij aangeeft hoe koplopers in de zorg, tegen de dominerende bestuurlijke cultuur in, van onderop al lang fundamenteel experimenteren met veranderingen en zorg­innovaties realiseren. In de collegereeks worden deze zorginnovaties van koplopers verkend.

We doen dat door een aantal van de civil leaders die in het boek van Steven de Waal zijn opgevoerd en in het zonnetje gezet, in deze colleges aan het woord te laten. Over hun zorginnovatie (Wat is daar goed aan? Wat hebben de patiënten er aan en wat vonden die ervan? Waarom hebben we het zo gedaan?) en hun civil leadership (Waar liep ik tegenaan? Wie lagen er allemaal dwars? Waar zaten de grootste medestanders en bondgenoten? Vanuit welke drive en waarden wilde ik dit perse doen?).

14 januari: Albert Jan Kruiter

Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ontwikkelde samen met o.a. toenmalig bestuurder Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ een integrale aanpak voor zogenaamde ‘multiprobleemgezinnen’. Uitgangspunt is dat de huidige hulp voor deze gezinnen faalt door de financiële verkokering. Deze integrale problemen worden daardoor niet integraal behandeld, terwijl alleen dan de hulp ook gaat werken. Zo is door hen aangetoond dat het oplossen van schuldproblemen de gezinnen sociaal en qua gezondheid erg helpt. Daardoor worden dus zeker ook zorgkosten bespaard. Bij dit soort beweringen hoort duidelijk economische rekenkracht. Die rekenkracht heeft het IPW in huis en hierop losgelaten. Op basis van die cijfers is CZ in deze aanpak gaan investeren. Later konden ze ook wethouders ervan overtuigen dat het ook hún kosten sterk reduceert.

Praktisch

  • Download hier de flyer met info over programma en sprekers
  • Data: de dinsdagen 17 september, 15 oktober, 26 november, 17 december en 14 januari 2025
  • Tijden: 18.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
  • Locatie: een nader te bepalen locatie van de Universiteit van Amsterdam
  • Kosten: € 300,= per persoon voor 5 bijeenkomsten, incl. het boek ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’ van Steven de Waal
  • Inschrijven kan door te mailen naar transformatiereeks2024@andragologie.org
Back to top button