Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Keynote voor EY bestuurdersconferentie ‘Tomorrow’s Society’

15 juni 2022 | 15:00 - 21:30

Maatschappelijke opgaven vragen om executiekracht

Nu we ons langzaam ontworstelen uit de greep van de Coronacrisis en Rutte IV uit de startblokken komt, ligt het vraagstuk van de post-Corona samenleving prominent op tafel.  De crisis heeft laten zien dat nood wetten breekt en innovaties kan triggeren die voorheen ondenkbaar waren (thuiswerken, online onderwijs, zorg op afstand). Tegelijkertijd heeft de crisis de tegenstellingen in de samenleving verscherpt en het vertrouwen in de overheid verder onder druk gezet. Terwijl de maatschappelijke opgaven enorm zijn en om solidariteit en executiekracht vragen; van het woningmarktvraagstuk, de toegankelijkheid van zorg en het  personeelstekort in alle sectoren, tot de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Van de bedoeling naar maatschappelijke impact

Het regeerakkoord draagt de symboliek van een reddingsoperatie waarbij álle financiële middelen worden ingezet. Maar, misschien nog wel belangrijker dan de grote hoeveelheden geld die beschikbaar komen, is de vraag wat voor samenleving we willen zijn? Hoe beleidsambities worden verbonden met de praktijk van de uitvoering. Of anders gezegd, hoe de ‘bedoeling’ wordt verbonden met échte maatschappelijke impact? De opgaven die voor liggen – of het nu gaat om zorg, onderwijs, duurzaamheid of de woningmarkt – zijn niet ééndimensionaal en houden niet op bij de grenzen van sectoren, organisaties of beleidsdomeinen. Het vraagt om allianties óver sectoren heen, flexibele netwerken en organisaties die elkaar versterken in maatschappelijke daadkracht. Of zoals Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen het verwoordde: vertrouwen in de overheid begint bij vertrouwen in de uitvoering.

Handelingsperspectieven voor het sturen op publieke waarde

Besturen is vooruitzien, zeker nu. En daarom neemt EY het initiatief voor ‘Tomorrow’s Society’: een inspirerend ontmoetingsplatform voor bestuurders met een maatschappelijke opdracht. Om de fundamenten van de samenleving van morgen te leggen; met maatschappelijke impact als graadmeter voor publiek leiderschap.

‘Tomorrow’s Society’ is een jaarlijkse, cross-sectorale bestuurdersconferentie, die in 2022 plaatsvindt op 15 juni a.s. in Museum Voorlinden te Wassenaar, waarin inzichten, ideeën en handelingsperspectieven voor het sturen op publieke waarde worden getoetst, uitgedaagd en uitgediept. Met betrokkenheid van ministeries en zbo’s, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Maar ook met maatschappelijke ondernemers, kennisinstellingen en startups. Genodigden worden geselecteerd en uitgenodigd op basis van hun kennis, ervaring en betrokkenheid bij de maatschappelijke opgaven van nu en morgen. Om de reikwijdte en adoptie van ideeën en inzichten te vergroten, bundelt ‘Tomorrow’s Society’ de uitkomsten in een publicatie, die wordt gedeeld met geïnteresseerden en belanghebbenden.

Steven de Waal verzorgt voor deze editie de ‘Tomorrow’s Society’-lezing “Van de bedoeling naar maatschappelijke impact” gevolgd door een vraaggesprek met Loes Mulder, Secretaris-generaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 

 

Back to top button