Maatschappelijk ondernemerschap

Praktische toekomstvisie op Jeugdzorg

Een petitie van Denktank Jeugdsprong

FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer hebben de handen ineengeslagen. Beide organisaties pleiten al langer voor stevige veranderingen in de jeugdzorg en richtten daarom de denktank ‘De Jeugdsprong’ op, na het benaderen van dr. Steven P.M. de Waal als voorzitter (download hier de deelnemerslijst). De denktank werkt van onderop aan een breed en gedragen jeugdzorg-advies. Deze petitie is de voorzet voor dat advies. Lees meer over de achtergrond van de denktank en de petitie op de website van de FNV of teken meteen:

Grote fouten in aanpak, procedures, instrumenten en het stelsel zelf

We weten al langer dat het huidig jeugdzorgstelsel slecht presteert: wachtlijsten, grote wachttijden tussen echelons, te snelle en onnodige verkokering van te bieden hulp, grote indirecte kosten (30% van totale budget), die uiteraard ook te zien zijn in improductiviteit van zorgprofessionals, slechte formele positie voor jongeren en ouders zelf, maar ook groot vertrek en verzuim van de noodzakelijke zorgprofessionals, die geen echte autonome ruimte ervaren om hun vak uit te oefenen. Hier komen nog twee paradoxale effect bij. De kosten voor jeugdzorg lopen al jaren gemeentelijk uit de hand, maar zonder deze problemen op te lossen. Dat wijst dus op grote fouten in de heersende aanpakken en gegroeide procedures en instrumenten en het stelsel zelf. Daar komt nog een vreemd verschijnsel bij: vanwege deze uit de hand lopende kosten voor de officiële jeugdzorg, moeten gemeenten bezuinigen, maar ze doen dat – noodgedwongen – vaak op voorzieningen die juist jongeren nodig hebben om goed en gezond te leven: sportvoorzieningen, buurthuizen, extra aandacht op school. Dat is echt het paard achter de wagen spannen.

Dit gaat dus hopeloos mis. Meer geld is absoluut niet de oplossing, zoals ook het kabinet heeft gemeld aan de gemeenten. Er is visie nodig op dit totale complex aan problemen en vooral op praktische bijstellingen, noodzakelijke aanpassingen en maatregelen om het op orde te krijgen.

Denktank Jeugdsprong: Samen sterk voor goede jeugdhulp

Steven de Waal is gevraagd als voorzitter van deze onafhankelijke, private Denktank Jeugdsprong op initiatief van FNV en Stichting Beroepseer die vanuit praktijk en professional wil komen tot een onafhankelijke en goed doordachte visie op de noodzakelijke veranderingen in dit vastgelopen stelsel. Er is afgelopen jaren veel onderzoek gedaan, de problemen zijn dus bekend, maar een goede visie voor aanpak en transformatie ontbreekt. Centrale overheid en VNG zijn zoals gewoonlijk vooral bezig met geld en bevoegdheden. De problemen worden wel erkend, maar de deeloplossingen vanuit ‘praktische wijsheid’ ontbreken. Na de verkiezingen eerst een paar maanden wachten op de formatie (en dat is nog snel) en daarna ook nog op een commissie, gaat zeker niet helpen. En nog erger: wie garandeert dat niet ook de implementatie van die plannen weer verkeerd wordt uitgevoerd, want bij regievoering door ‘de’ overheid kan je na de corona aanpak en deze decentralisatie van 5 jaar geleden toch ook grote vraagtekens zetten. Van de regen in de drup, waar jongeren en professionals vervolgens de komende jaren dus niks aan hebben. Die wachttijd hebben zij niet en ook onze samenleving niet, met dan ook nog het gevaar van valse hoop op een betere toekomst.

Graag brengen we hier de petitie onder je aandacht die de Denktank Jeugdsprong nu uitbrengt rondom de verkiezingen, met daarbij ook een schets van de achtergrond van de denktank. Lees hier de meest recente nieuwsbrief van FNV en St. Beroepseer met een update van de voortgang van de Denktank. Binnenkort wordt een uitgebreider en meer onderbouwd stuk uitgebracht dat als manifest voor de visie van de denktank zal gaan dienen.

Veel van de kernelementen van de missie en filosofie van Public Space zult u herkennen in deze petitie en contouren van de nieuwe visie op de Jeugdzorg. A. Aandacht voor rechten van burgers (o.a. De Waal 2015 ‘Burgerkracht met Burgermacht‘). B. Ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap (o.a. de Waal 1994 en 2000). C. Gerichtheid op de public value en aansluiting op civil society van dit zorgsysteem (o.a. De Waal, 2014). D. Een oproep om te komen tot platform organisaties waarin veel ruimte is voor de ‘praktische wijsheid’ van de zorgprofessionals.

Een belangrijke actie rond een belangrijk vorm van zorg op een belangrijk moment.

Update april

Related Articles

Back to top button