Maatschappelijk leiderschap

Naar een intelligente & inclusieve exitstrategie: Manifest Break Out Team

Inspirerend meedenken vanuit Public SPACE

Deze week is het manifest Naar een intelligente & inclusieve exitstrategie’ verschenen van het Break Out Team over de transitie na de corona crisis en vooral: naar welke samenleving zijn we dan op weg?

Geluiden uit de samenleving verwoorden voor beleidsmakers

De missie en boodschappen van Public SPACE passen geheel bij dit privaat burgerinitiatief en bij de samenstelling van het team: aandacht voor civil society, vormgeven van een beweging van onderop, geluiden uit de samenleving verwoorden voor beleidsmakers en beslissers. De doelstelling van het team en dus ook van dit manifest is uitdrukkelijk niet om alleen maar kritiek te hebben, alleen maar te constateren wat er fout ging in de aanpak van de corona crisis of vanaf een passieve tribuneplaats het vooral achteraf beter te weten. Het gaat hier juist om het observeren wat er al gebeurt, suggesties aan te reiken voor wat er beter kan en waarop beslissers vanaf nu meer moet letten etc. Dus: toekomst- en mensgericht. Al zit er natuurlijk ook een kritische noot aan, namelijk als we de tone of voice, de communicatie, de richting van aanpak niet vinden passen bij of zelfs haaks staan op die overgang naar een betere, volwassener en inclusievere samenleving. De weg van A naar B moet voldoen aan de principes van B: je moet de gewenste en beoogde verandering vanaf dag 1 laten zien en toepassen!

“Mensen met de juiste solidaire houding, dicht op en met oog voor de huidige kritische sociale werkelijkheid … zijn vele malen beter dan bureaucratie van regeltjes, voorschriften met toezicht en handhaving”

Meest aansprekend vanuit Public SPACE

Voor mij zijn de meest aansprekende en meest met de missie van Public SPACE in lijn liggende kernpunten uit het manifest:

  1. Er is nu een te smalle medisch-curatieve aanpak (wat al goed te zien was aan het volstrekt en systematisch negeren van de ongerustheid onder personeel in verpleeghuizen en thuiszorg)
  2. Weg van betutteling, beter weten en denken dat centraal bedachte regeltjes de sociale werkelijkheid kunnen ordenen (mijn eerdere kritische analyse van de dominante Nederlandse bestuurscultuur van #polderpaternalisme staat niet voor niets in de tekst)
  3. Speel in op en leun op bestaand actief burgerschap en sociaal ondernemerschap: mensen met de juiste solidaire houding, dicht op en met oog voor de huidige kritische sociale werkelijkheid en in staat daarover te communiceren en dan te beslissen, zijn vele malen beter dan bureaucratie van regeltjes, voorschriften met toezicht en handhaving of dreiging. Nederland is groot in burgerschap, ook bij verantwoordelijke bestuurders (in mijn proefschrift, 2014, omschreven als ‘Burgerschap in de Boardroom‘)
  4. Investeer in kwetsbare, maar cruciale sectoren als zorg, onderwijs en cultuur; niet voor niets sectoren waar ik veel gedaan heb en nog steeds voorzitterschappen van Raden van Toezicht bekleed, ook daar weg van alleen maar tribune gedrag.
  5. Wees ambitieus, ook na de crisis en nu al met waarschijnlijk de opluchting over het ogenschijnlijk resultaat: pak deze crisis als kans om veel rigoureus te veranderen (waarbij we op een prettige manier worden geholpen doordat we aan de vooravond staan van nieuwe nationale verkiezingen: de kans om politieke partijen weer relevant te maken en hun visies op de toekomst te laten zien, waaruit dan de burgers kunnen kiezen).

Door initiatiefnemer Jan Rotmans uitgenodigd voor dit gezelschap zie ik ernaar uit nog lang inspirerend mee te doen met dit Break Out Team en velen in Nederland op deze manier een weg naar de toekomst uit deze crisis te schetsen.

Related Articles

Back to top button