Agenda archief

NVTZ leergang voor Voorzitters van Raad van Toezicht

Op 9 maart verzorgt Steven de Waal zijn bijdrage aan de leergang voor Voorzitters van de Raad van Toezicht in de Zorg van de NVTZ Academie.
Aan de Raad van Toezicht in de Zorg worden hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken van de maatschappelijke onderneming met zijn vele stakeholders, vereisen kennis en kunde om ruim en reflectief te denken en tegelijkertijd scherp toezicht te houden. De voorzitter moet met de Raad van Toezicht een professioneel toezichtkader bieden opdat de Raad van Bestuur de zorgorganisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de Raad van Toezicht én het samenspel met de Raad van Bestuur invulling te geven.
Deze leergang is bedoeld om de voorzitter van de Raad van Toezicht te ondersteunen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goed voorzitterschap verder te ontwikkelen. Steven de Waal zal vooral ingaan op de waarden vanwaaruit het maatschappelijk leiderschap door de Raad van Bestuur moet worden ingevuld, wat daarin de stimulerende en bewakende rol van de voorzitter is en hoe zich die rollen en waarden verhouden tot de strategische context: er zijn andere rollen, ruimte en waarden aan de orde bij continuïteit, zekerheid of een heldere koers danwel bij crisis, onzekerheid en onrust over de koers: leiderschap in de zorg heeft altijd met die context te maken. Hij baseert zich daarbij op zijn proefschrift ‘The Value(s) of Civil Leaders'(Eleven 2014). In zijn analyse is het RvT/RvB-model weliswaar gekopieerd uit het bedrijfsleven, maar nogal als een intern gericht model, zonder de daar gebruikelijke indringende en beoordelende rol van buitenaf door aandeelhouders met formeel mandaat, daardoor wordt de vraag naar maatschappelijk rendement en  naar public value vaak te weinig gesteld: dat zouden de raden van toezicht moeten doen (zie zijn essay: De publieke sector verdient goed management (S&D 2013)).
In zijn bijdrage staat  de rol van de voorzitter bij het komen tot een visie op en houding van goed toezicht en het daarin effectief opereren in de veelal lastige context van ambiguïteit van zorgorganisaties centraal. Die ambiguïteit neemt nu nog toe omdat de maatschappelijke onderneming (een concept door hem gelanceerd en uitgewerkt in een boek van 2000) vanuit haar positie en missie heel goed in staat zou zijn in te spelen op burgers die meer willen doen, voor elkaar, in de zorg, maar daarvoor niet de ruimte wordt geboden door overheidsregels of zorgverzekeraars. Dit behandelt hij naar aanleiding van zijn laatste boek: Burgerkracht met Burgermacht (Boom 2015).
Toegankelijk voor deelnemers aan de leergang.
Klik hier voor informatie over en aanmelden voor deze en aankomende edities van de leergang.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button