Agenda archief

Strategische Ontwikkelingen Zorgsector – Congres 25-jarig jubileum KMBV

Op 24 juni organiseert Opleidingsinstituut KMBV een congres ter ere van haar 25-jarig bestaan. De toekomst van de gezondheidszorg staat daarbij centraal. Steven de Waal draagt aan dit jubileumcongres bij met een lezing.
Steven de Waal is direct verantwoordelijk geweest voor de oprichting van Opleidingsinstituut KMBV. Het was indertijd een gezamenlijke opdracht aan hem als partner van Boer&Croon van 3 partijen, te weten 2 brancheverenigingen, de VDB, de Vereniging van Directeuren van Bejaardenoorden, de VNB, de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden en het Ministerie van WVC, zoals het toen heette (deze afkorting staat voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur). De opdracht aan hem was om een instituut te helpen oprichten dat opleidingen en trainingen ging verzorgen voor management en bestuur van dergelijke instellingen. Het gevoel was dat er veel nieuwe uitdagingen op deze instellingen af kwamen en de top daar niet goed voor geëquipeerd was. 1e Fase was een inhoudelijke verkenning op welke terreinen er vooral deskundigheid toegevoegd moest worden en waar de uitdagingen voor de sector lagen. Uit die verkenning volgden toen speerpunten voor verdere training als ‘marketing’ en ‘bestuursmodellen’. Steven de Waal deed die oprichting met een team van consultants samen met de directeuren van VNB en VDB en was korte tijd, vooral rond het aantrekken van de 1e directeur,  de eerste voorzitter van het bestuur van de Stichting KMBV. Die voorgeschiedenis blijkt ook nog uit de termen waar KMBV voor stond: Kwaliteit van Management en Bestuur van Verzorgingshuizen. Met die laatste term werd de ouderwetse term ´bejaardenoorden´ al vervangen, snel daarna verder gevolgd door het bredere begrip ´ouderenzorg´.
In zijn lezing zal hij ingaan op het strategisch krachtenveld toen en nu. Voor de meest moderne vraagstukken kan hij teruggrijpen op  ‘maatschappelijk leiderschap’, waarop hij in 2014 is gepromoveerd, en zijn recent verschenen boek ‘Burgerkracht met Burgermacht’. Hij zal ook stilstaan bij zijn analyse van het Nederlandse zorgstelsel samengevat in de overkoepelende term ChinaZorg. In Nederland is ´de zorg´ nauwelijks ´markt´ geworden (zoals wel beoogd in de Zorgverzekeringswet van juni 2005 en door velen, ook tegenstanders van zo’n stelsel, nu als praktijk klakkeloos wordt verondersteld, hoe een wettelijke term het denken en observeren kan stoppen). In zijn ogen is ChinaZorg een veel betere aanduiding, namelijk sterk vergelijkbaar met hoe communistisch China marktwerking nu vormgeeft: majeure politieke en staatsinvloed, veel staatstoezicht, harde budgettaire staatsgrenzen en aan de ‘randen’ beperkte marktwerking. Dat laatste wordt zelden goed gedefinieerd, maar 2 elementen definiëren, naast andere factoren, een ‘marktstelsel’, namelijk de aanwezigheid en invloed van concurrentie en commercie. Dat laatste is nog steeds klein en beperkt aanwezig, maar wat nauwelijks gelukt is, is de patiënt meer invloed en keuze te geven. Dit was een van de doelstellingen van die zogenaamde marktwerking, zie o.a. de strijd in de Eerste Kamer eind 2014, over het recht van patiënten hun eigen geneesheer en zorgaanbieder te mogen kiezen. Zijn visie op het vorm te geven stelsel heeft Steven de Waal als voorzitter van een commissie neergelegd in een adviesrapport aan de PvdA begin 2005, nog steeds actueel en indertijd de basis voor de PvdA fractie tegen de voorliggende zorgverzekeringswet te stemmen.
24 juni 2016, 13.00 – 17.00 uur, Landgoed Zonheuvel in Doorn
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Related Articles

Back to top button