Agenda archief

Seminar "Strategie in een nieuw tijdperk voor woningcorporaties"

Op 28 januari vindt in de Jaarbeurs in Utrecht het seminar “Strategie in een nieuw tijdperk voor woningcorporaties” plaats.
Woningcorporaties richten zich weer met volle inzet op de kerntaken. Maar onze samenleving is in rap tempo aan het veranderen. De huisvestingsvraagstukken die samenhangen met de recente vluchtelingenstroom zetten de woningmarkt op zijn kop. Ook zetten trends als individualisering en zelfredzaamheid door en voltrekken zich tal van andere uitdagingen. De investeringscapaciteit van woningcorporaties wordt beperkt maar overheden en burgers verwachten wel dat woningcorporaties actief bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.
Tijdens dit door Seminars op Maat georganiseerde seminar bieden verschillende sprekers inspiratie en handvatten voor de zoektocht naar een bestendige missie, visie en strategie.
In zijn bijdrage gaat Steven de Waal in op een aantal aspecten uit zijn onlangs verschenen boek Burgerkracht met Burgermacht: https://www.publicspace.nl/2015/05/19/participatiesamenleving-vraagt-om-meer-rechten-voor-burgers Wat is de betekenis van “Burgerkracht” en “Burgermacht”? Is het einde van de maatschappelijke onderneming in zicht? Wat zijn de effecten hiervan voor de toekomst van het corporatiebestel?
Ook gaat hij in op de politieke mythes die moeten worden doorgeprikt, alvorens je een goed doordachte strategie uit kunt zetten als  woningcorporatie.  Zijn kernconclusie betreft het feit dat deze tijd niet vraagt om een andere structuur, stelsel of beleidsantwoord, maar dat het grootste probleem de cultuur van de bestuurlijke elite is: polderpaternalisme: ‘Als wij er in Den Haag samen uit zijn, is dat goed bedoeld en het meest optimale en rationele en kunnen we dat dus opleggen aan 16 miljoen Nederlanders’. Die tijd lijkt definitief voorbij, zo geeft Steven de Waal aan.
Download hier het programma
Kijk hier voor meer informatie en inschrijven

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button