Maatschappelijk ondernemerschap

Utrecht Development Board ziet kansen in crisis

En roept op tot samenwerking overheid, ondernemers, onderwijs en creatieven.
Steven de Waal heeft namens het Utrecht Development Board een open brief opgesteld, gericht aan stad en bestuur. Deze bevat aanbevelingen aan bestuur, ondernemers en inwoners van Utrecht gericht op het sterk en vitaal houden van de stad in tijden van crisis. De crisis maant tot herbezinning en biedt kansen voor verbeteringen die men dient te grijpen. De aanbevelingen zijn tevens een oproep aan bestuur, ondernemers, studenten, onderwijs en creatieven de handen ineen te slaan en gebruik te maken van elkaars aanwezigheid en kracht. Het Utrecht Development Board neemt daarbij graag het voortouw.
De inhoud van de brief sluit geheel aan bij het gedachtegoed van PublicSPACE: burgers denken mee met de stad, nieuwe strategieën voor het publieke domein, koppeling tussen overheden, bedrijfsleven en burgers.
Dinsdag 20 december is deze brief aangeboden aan burgemeester Wolfsen.
Download hier de open brief.

Related Articles

Back to top button