Agenda archief

Workshop Board Potentials: 'Politiek in de top: De moderne lessen van Machiavelli, Shakespeare en Aristoteles' (Nationaal Register)

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register voor Commissarissen. Op 12 april verzorgt hij een workshop (download hier zijn presentatie) over de rol en verantwoordelijkheden van de (beginnende) commissaris/toezichthouder, vooral in relatie tot de entree en het meedoen aan het spel aan de top.
Over welke competenties moet een hedendaagse toezichthouder beschikken om de taken, verantwoordelijkheden en rollen te vervullen?
Wat zien we veranderen in de eisen die aan de toezichthouder gesteld worden (dit is de algemene lijn in dit programma van NR)?
‐          openheid over functioneren;
‐          kunnen omgaan met de media als het minder goed gaat;
‐          inhoudelijk toezicht ook op non-financial issues;
‐          oog voor kengetallen van de organisatie;
‐          open staan voor feedback en op een goede manier feedback kunnen geven;
‐          cultuurfit en teamfit;
‐          snel orde op zaken kunnen stellen na een debacle.
Hierbij gaat het ook om competenties als: strategisch vermogen, verantwoordelijkheidsbesef, zelfreflecterend vermogen, onafhankelijke geest en professionele scepsis.
Steven de Waal vindt dat governance codes en regeltjes de politieke werkelijkheid in de top van organisaties bij lange na niet vangen. Dat zal hij in de workshop behandelen. Hij heeft niet het geloof in regeltjes dat veel politici en bestuurders lijken te hebben. Daarom behandelt hij 3 filosofen die al vele eeuwen dat spel beter doorhebben dan alle code liefhebbers in Nederland. Deze laatsten zijn vaak alleen maar voor de schijn voorstander, wetend hoe het echte politieke spel aan de top wordt gespeeld. Codes klakkeloos volgen is dus politiek dubbel naïef: de codes zelf werken zo niet in de bestuurlijke praktijk en de voorstanders zijn het alleen voor de bühne. Het meest politieke gedrag rond codes dat hij ziet is braaf voor diezelfde bühne melden dat je ze kent en volgt, vooral om de toezichthouders gerust te stellen. Dat laatste is een heel legitieme politieke lijn! Over dit politieke gedrag moet het dus onder andere gaan in de workshop: dingen zeggen die je niet meent.
De 3 filosofen aan de hand waarvan hij de board room potentials meeneemt in het echte werk aan de top:
Machiavelli: over persoonlijkheid en persoonlijke moed en vitaliteit in een politiek (bij hem vaak ook gewelddadig) gevecht om je zin te krijgen en je positie te behouden
Shakespeare: over alle emoties aan de bestuurlijke top, van ijdelheid tot wraak, van naïef teveel vertrouwen tot sluwe trucs, van dialoog tot retoriek
Aristoteles (de favoriet van Steven de Waal): dat goed besturen en goed toezicht daarop vooral gaat over goed karakter, deugdzaam handelen, in een voortdurende balans van deugden (deugdzaam gedrag is dus een permanente, persoonlijke afweging, daarom helpen standaard regeltjes niet) afgezet tegen de concrete situatie van strategische urgentie en teambouw: Praktische Wijsheid (in het Grieks: Phroneisis)
Daarnaast zal Steven de Waal zijn proefschrift behandelen, ‘The Value(s) of Civil ‘Leaders’ en daarbij ook dieper ingaan op de concrete personen die in het onderzoek opgenomen waren, omdat het selecteren, stimuleren en bewaken van leiders een heel andere tak van sport is dan vroeger de beheersing en monitoring van managers. Er wordt meer van leiding verwacht, qua waarden, karakter, ethiek en maatschappelijke betrokkenheid. Dat leidt tot allerlei nieuwe toezicht uitdagingen die hij zal behandelen.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving voor de leergang
 

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button