PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Marktwerking en solidariteit kunnen samengaan in de zorg

Artikel in het NRC Handelsblad, 12 januari 2001

Concurrentie in een sterk gereguleerd stelsel als de gezondheidszorg blijft moeilijk. Volgens Steven de Waal zijn er echter wel degelijk mogelijkheden om tegemoet te komen aan zowel de eis van solidariteit als die van marktwerking.

Er woedt in Haagse kringen een stelseldebat gezondheidszorg. Maar wat is nu eigenlijk het werkelijke probleem dat moet worden opgelost met een stelselwijziging? Niet: de betaalbaarheid van de collectief gefinancierde zorg (zie de miljarden die nu zijn toegezegd). Niet: de technologische beschikbaarheid van zorg en niet: een dreigende oprukkende Europese invloed. Er zijn slechts twee echte kernvraagstukken: het onvoldoende inspelen op de vraag en de inrichting van het zorgstelsel.

“… ¬†er zal een helderder gedefinieerd en overal te verkrijgen en te verzekeren basispakket dienen te zijn voor eenieder.”

Het is pompen of verzuipen: of de zorg richt zich beter en flexibeler op private koopkracht van werkgevers en burgers, of alle vertrouwen in ons Oost-Europees bestel van wachttijden en standaarddiensten kalft verder af en het private geld zoekt ongestuurd zijn eigen weg. Eenieder die nu nog een meer dan trendmatige verhoging van collectieve premies bepleit en de uitvoering van de gezondheidszorg wil blijven overlaten aan `staatsondernemingen’ onderkent de problemen niet.

Lees het volledige artikel van Steven de Waal op de website van het NRC Handelsblad.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 12 januari 2001

Related Articles

Back to top button