Publicatielijst

Naast vele (vertrouwelijke) klantrapporten en lezingen op openbare en besloten conferenties, zijn de volgende artikelen en boeken officieel gepubliceerd. De publicatielijst van Steven de Waal is ook te downloaden als pdf
Most publications are in Dutch, the title shows if the publication is in English.

Books / Boeken

• Steven P.M. de Waal, Burgerkracht met burgermacht, Boom Lemma uitgevers, Amsterdam, 2015.
• Steven P.M. de Waal, The Value(s) of Civil Leaders, Eleven International Publishers, The Hague, 2014.
• Drs. S.P.M. de Waal, Een betere Zorg voor Jeugd. Decentralisatie van de Jeugdzorg als kans. Een reiziger blijft zich verwonderen, Mei 2011, uitgave Public SPACE met GGD Nederland
• “Jeugdgezondheidszorg: Zijn we op de goede weg? Bericht van een reiziger.” Essay door S.P.M. de Waal. Uitgave Public SPACE januari 2010, i.s.m. GGD Nederland
• S.P.M. de Waal, Strategisch management voor de publieke zaak, hoe burgers, bedrijven, non-profitorganisaties en overheid gezamenlijke publieke problemen oplossen, Lemma, Den Haag 2008
• S.P.M. de Waal, Naar een intelligente en verbonden overheid, Manifest Public SPACE foundation, januari 2007
• S.P.M. de Waal (2001). Nieuwe stategieën voor het publieke domein. Maatschappelijk Ondernemen in de praktijk, Alphen aan den Rijn: Samson.
• S.P.M. de Waal, T.N.M. Schuyt & P.A. Verveen (1994). Handboek maatschappelijk ondernemerschap. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 

Other publications / Overige publicaties

2015
• Wijn, Cor “Leiderschap gaat over gezag” interview met Steven de Waal, op MMNieuws.nl, 8 juni 2015
• Steven de Waal, “Disruptieve burger richt zijn leefomgeving zelf in“, FD Outlook, 8 augustus 2015
• Steven de Waal, “Ontwrichtende burger komt onstuitbaar naderbij“, FD Outlook, 20 juni 2015
2013
• Drs S.P.M. de Waal, “Het RvT/RvB model in het Primair Onderwijs: kunnen bestuurders ook leren?”, in Dietvorst C. en Strik F. (ed.), “Inzicht in Toezicht. Toezicht en bestuur in primair onderwijs”, Amsterdam: LeMix 2013, p. 5-20
• “Dan doet de burger het wel zelf”, Interview met o.a. Steven de Waal in Volkskrant 5 januari 2013, Onderdeel Vonk, p. 12-13
• Steven de Waal, “Leiders met karakter”, FD Outlook juli 2013, p. 32-34
2012
Steven de Waal, columns in ZorgVisie: Verkiezingsstrijd over de zorg 27 april 2012, Het verkeerde debat over zorg of eindelijk het goede? 11 mei 2012, Ontbrekende of onbekende hervormingen? 22 mei 2012, Nu is het duidelijk, of toch niet? 5 juni 2012, Politiek: Koers of Koest? 20 juni 2012, Pragmatische politieke consensus 16 juli 2012, Marktmythe in de ziekenhuizen 10 september 2012, Er komt een nieuwe minister 26 september 2012.
2011
• Steven de Waal, columns in Tijdschrift ZorgVisie: Let op! Kans voor bestuurlijke innovatie 7 april 2011, Weg met de Haagse mythes 3 mei 2011, ChinaZorg 7 november 2011
2010
• Reactie Steven de Waal in FD Outlook Maart 2010, p. 8, Burgerschap: samenwerking, egoïsme of opoffering?
• S. de Waal, blogs voor SBO congres over Zorginkoop, 27 april 2010
• Steven de Waal, Bouwen op Burgerschap. In plaats van markt of staat: mèèr burgerschap, Financieel Dagblad 18 september 2010, Essay p. 16-17
• Interview met Steven de Waal in annual report 2010 advies bureau Better Future, “Future Leaders Program. Where generations meet”
• Steven de Waal, columns in ZorgVisie: Zorgzaamheid ‘loont’, tenzij je in de weg loopt 11 februari 2010, Begrijpen lijsttrekkers de zorg wel? 27 mei 2010, Visioen 20 november 2010
2009
Verslag Stand van de Stad-lezing, een initiatief van Tumult en de Public SPACE Foundation, 15 januari 2008
• “No business as usual. Bedrijfsleven ontdekt publieke zaak”, Interview in Building Business, februari 2009, naar aanleiding van nieuw boek, door Karl Bijsterveld
• S.P.M. de Waal, “Leiderschap gevraagd: Maar van wie?” opgenomen in de bundel “De Publieke Zaak. Inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving”, van Dijk en Huibregtsen (ed.), Business Contact 2009
• S.P.M. de Waal en S. Depla “De slag om het middenveld. Publieke diensten van en voor de burger” (Volkskrant Opinie 4 juli 2009) en “Domme markt leidt tot dure zorg” (Volkskrant Opinie 6 november 2009)
Doelmatig met bestaand beleid. Een analyse gebaseerd op expertise uit het veld. SEO onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS, 19 oktober 2009
• Steven de Waal, “Over bankiers, voetballers en zorgprofessionals“, column in ZorgVisie, 29 oktober 2009
Visitatie van Woningcorporaties, Interview door Lagerwerf in Tijdschrift Goed Bestuur 4 2009
• S.P.M. de Waal, Visie op Wetsontwerp inzake Maatschappelijke Onderneming, brief aan de vaste commissie Justitie van de Tweede Kamer, 10 november 2009
• S. de Waal, weblogs voor Congres Functionele Bekostiging, 24 november 2009
2008
Het experiment voorbij, ronde tafelgesprek, Het experiment SEV, 1/2008
• Het stichtingsbestuur, interview in FC Utrecht Magazine, februari 2008
• S.P.M. de Waal, PvdA’ers ruziën met PvdA’ers over prachtwijken. Interview in NRC Handelsblad, 3 maart 2008, P.3, geschreven door Menno Tamminga
• S.P.M. de Waal, WMO: Participatie van belang, Een kans voor gemeenten om het anders te doen. Interview in Overheidsmanagement, Nr. 5, mei 2008
• S.P.M. de Waal, Extern, onafhankelijk, gezaghebbend, woonnetwerk liet nieuw visitatiestelsel voor corporaties ontwikkelen, NUL20, juli 2008, nr. 39 geschreven door Bas Donker van Heel
• S.P.M. de Waal en S. Depla, Terug naar de menselijke maat in de non-profit sector, Volkskrant, 3 september 2008 P. 10
• S.P.M. de Waal, Tactische wapens voor de publieke zaak, FD Outlook, nr. 1, P. 84-85, september 2008
• S.P.M. de Waal, Discussie over het uitkeren van winst bij ziekenhuizen is onnodig en zelfs schadelijk, Zorgvisie Nieuwsbrief, nr. 36, 2008
• S.P.M. de Waal, Ondernemerschap in de eerste lijn, Acute zorg moet weg bij huisarts, Zorgvisie, Interview oktober 2008, nr. 10, geschreven door Erik Bassant
• S.P.M. de Waal, Betere Burgers, Handel in plichten, FD.Outlook, oktober 2008, Nr. 2.
Op zoek naar duurzame zorgwinst, Interview in Health Management Forum, december 2008, door M. Ham
2007
• Van idee tot praktijk; SEVolutie, meerjarenprogramma 2007 t/m 2010, vernieuw(D) maatschappelijk ondernemerschap, januari 2007
Lui, Links en lak aan de burger; vooroordelen over ambtenaren, Alleen kneusjes werken bij de overheid, Binnenlands bestuur, Kluwer 2007
• S.P.M. de Waal, Afkicken van de overheid, interview in Binnenlands Bestuur, oktober 2007
• S.P.M. de Waal, Non-profit organisaties; wat is er zo bijzonder aan?
Organiseren naar mensen toe?! Allerheiligen beraad 2007, H. Pieper (red.)
2006
Had u niet meer kunnen doen? Interview in: Aedes Magazine 3/2006
• Hoe slopend is de politiek? Interview in: HP de Tijd, 8/2006
• S.P.M. de Waal, Afwachten is de beste strategie, Liberalisering van de ziekenhuismarkt gaat langzaam, Zorgvisie, 10/2006
2005
Zorg voor een gezond leven. Eeen sociaal-democratische visie op de gezondheid, zorg en ziektekosten van burgers in de samenleving, Rapport van de projectgroep Zorg, S.P.M. de Waal voorzitter (serie PvdA Brandende kwesties) (2005)
• S.P.M. de Waal en F. Heemskerk, Terug naar de zorg, Socialisme en Democratie nummer 6 2005
• J. Smits en S.P.M. de Waal, Mensen worden niet beter van moraliseren, de Volkskrant 11 mei 2005
Rapport Commissie De Boer is over vijf jaar alweer aan herijking toe, interview in: Building Business, augustus 2005
Weg met de Vrijblijvendheid. SEV ontwikkelt vernieuwd visitatiestelsel woningcorporaties, Interview in: Het Experiment 4/2005, uitgave SEV
• De belofte van het maatschappelijk ondernemen. Zeven interviews met deskundigen uit politiek en praktijk, in: S&D, 11/2005
2004
• Executive Exchange Network: The Role of Government in Innovation Policy; Conference Paper, march 2004
• De werkdruk van adviseurs, ronde tafelgesprek in Management Consultant Magazine, nummer 5, 2004
• Interview in: Ton Bernts (ed.), Boodschap aan de kerken? Religie als sociaal en moreel kapitaal, Meinema Zoetermeer 2004
• Interview in: Christen Democratische Verkenningen (CDV), Diskwalificatie maatschappelijk ondernemen riskant, 2004
2003
• Executive Exchange Network: The Strategic Value of Corporate Social Responsibility; Conference Paper, 23 september 2003
• Executive Exchange Network: The sustainability op Pensions; Conference Paper, 22 april 2003
• F.J. de Vijlder en S.P.M. de Waal, HBO-fraude gevolg van slecht opgezet bestuursmodel, in: Financieel Dagblad 26 maart 2003
• S.P.M. de Waal, Liberalisering moet, maar voorkom missers!, Health Management Forum Toekomst ondernemerschap in de zorgsector, juni 2003
• S.P.M. de Waal, J. van Katwijk en A. van Ballegooijen, Maatschappelijk ondernemerschap in de zorg, Ondernemers in de zorg, Wim van Harten en Roel Schuring, van Gorcum Assen 2003
2002
• S.P.M. de Waal (2002). De toekomst van de Maatschappelijke Onderneming in Nederland. In P. Dekker (Ed.), Particulier initiatief en publiek belang. Beschouwingen over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profitsector. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, pp.67-80.
• S.P.M. de Waal, Vraagsturing: de noodzaak van goed politiek management, in: Christen Democratische Verkenningen, Themanummer 2002, nr 7,8,9, Den Haag, september 2002
• S.P.M. de Waal en R. Van der Plank, Aanbevelingen aan de formateur; noodzakelijke politieke keuzen voor de curatieve zorg in Nederland in: Zorgmanagement, Magazine, mei 2002
• S.P.M. de Waal, De waarde(n) van de academie, in: Wat is wijsheid? Antwoorden en vragen naar de onbekende weg, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, april 2002
• S.P.M. de Waal, Het hek is van de dam; de Europese dimensie infiltreert in het stragisch management in de zorgsector in: Zorgmanagement Magazine, maart 2002
• Lecture on The Hospital of the Future for the international hospital association, HOPE in Dublin, 26 May 2002
• S.P.M. de Waal, Hospital of the future, Health Information Developments in the Netherlands, ed. May 2002
• Lecture on Medical Curative Care in 2010 for the European Healthcare Management Association te Gdansk 15 maart 2002
• S.P.M. de Waal, Ziekenhuizen en maatschappelijk ondernemen in: Executive Resources, Newsletter Boer & Croon Executive Managers, november 2002
• Executive Exchange Network: Transformation of healthcare systems; Conference Paper, 27 august, 2002
• S.P.M. de Waal, Hospital of the future: Summary of the study ‘Hospital of the Future – hospital care in 2010’, Amsterdam, march 2002
• S.P.M. de Waal, Politiek kan grote processen niet aan in: 12 januari 2002, NRC Handelsblad
• Executive Exchange Network: Liberalization and Public Service Provision in the energy Sector; Conference Paper, 7 may 2002
• Executive Exchange Network: Food safety and its regulation; Conference Paper, 5 february 2002
• Politiek en overheid in de overgang, verslag van een ronde tafelgesprek o.l.v. S.P.M. de Waal, in: Publiek Management februari 2002
• Overheid neemt het heft in eigen hand. Trends in overheidsadvisering, interview met S.P.M. de Waal in Management Consultant Magazine, 2002
• Recensies in Tijdschrift Publiek Management van een belangwekkend
buitenlands boek met relevantie voor publiek management
• “Vouchers. An international comparison of vouchers and similar instruments”editor. Rapport van Public SPACE aan Ministerie van EZ. November 2002
• Steven de Waal, Joost van Katwijk, Arjen van Ballegoyen, Maatschappelijk ondernemen in de zorg, hoofdstuk 3 in bundel Ondernemen in de zorg, W.H. van Harten & R. Schuring (eds), december 2002
2001
• S.P.M. de Waal en Van veelteelt, de bestuurders die voorbij gaan, in: Openbaar Bestuur, september 2001
• S.P.M. de Waal, Overheid verdwaalt in de informatiesamenleving, Binnenlands Bestuur, 11 mei 2001
• Executive Exchange Network: Liberalization of Public Transport; Conference Paper, 6 November 2001
• S.P.M. de Waal, Marktwerking en solidariteit kunnen samengaan in de zorg, NRC Handelsblad, 12 januari 2001
• J. Eppink en S.P.M. de Waal, Global influences on the public sector, Exploring Public Sector Strategy, Gerry Johnson and Kevan Scholes (ed.), Pearson Education Essex 2001
• Lid redactieraad Besturen en Innovatie, Bohn Stafleu van Loghum 2000-2002
• Ronde tafel gesprek, Revitalisering van de non-profitsector, in: CD Verkenningen Themanummer 2001, CDA Wetenschappelijk Instituut 2001
2000
• S.P.M. de Waal, Corporate governance revisited; nieuwe modellen voor toezicht, Zorgvisie, mei 2000
• S.P.M. de Waal en Bart de Koning, Maatschappelijkondernemen; Robin Hood in de polder, FEM business, nr. 25, juni 2000
• R. Boormans, R. Zwetsloot en S.P.M. de Waal, Maatschappelijk ondernemen in het hoger onderwijs, Tijdschrift Thema februari 2000, Elsevier
1999
• S.P.M. de Waal, Grotere broers, andere regels? Procesmanagement door ex-bestuurders ter discussie , in: Management Consultant Magazine nr. 4, 1999
1998
• S.P.M. de Waal, Transparantie en maatschappelijke verankering van zorgconglomeraten: is dat een issue dan?, in ZM magazine, september 1998
• S.P.M. de Waal, Besturen van concerns in de gezondheidszorg, in ZM magazine, 1998
1997
• S.P.M. de Waal, Maatschappelijk Ondernemen als beproefde oplossing voor strategische problemen in het Hoger Onderwijs, in: VUBM Bundel, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, augustus 1997
• S.P.M. de Waal ‘De weeffouten in het commissarissenmodel’ en ‘De kunst van het sturen op afstand’ in Zorgvisie 18 juli 1997
• S.P.M. de Waal, Besturen op leven en dood. Essays over managementziekten, bestuursdiagnoses en beleidsmedicijnen in de gezondheidszorg, De Tijdstroom Utrecht 1997
• S.P.M. de Waal, ‘Stoutmoedige integratiegedachten voor het ziekenhuis’, Zorgvisie 7 november 1997
1996
• S.P.M. de Waal, Besturen van concerns in de gezondheidszorg, ZM magazine, oktober 1996
1995
• S.P.M. de Waal, De organisatie van de bevrijde universiteit als moderne maatschappelijke onderneming, in: De contouren van een bevrijde universiteit. Omslag in denken en handelen, van Marrewijk c.s.(ed.), Lemma Utrecht 1995
1993
• S.P.M. de Waal, Maatschappelijk ondernemerschap in organisatiekundig perspectief, in: Gezondheidszorg in de jaren negentig: op weg naar maatschappelijk ondernemerschap?, P. De Jong e.a. (ed), SISWO uitgave Amsterdam 1993
• S.P.M. de Waal, Het voeren van complexe meerpartijen-onderhandelingen, casus: de derde partij in fusieprocessen van non-profitorganisaties, in: Negotiation Magazine september 1993
1992
• J.J. Brouwer en S.P.M. de Waal, Strategische opties voor verzorgingshuizen, uitgave Stichting KMBV, Utrecht 1992
• J.J.Brouwer en S.P.M. de Waal, Topstructuur van verzorgingstehuizen, uitgave Stichting KMBV 1992
1991
• S.P.M de Waal, Clientgericht besturen in de gezondheidszorg. De nieuwe legitimatie. In: J.G.A. van Mierlo (red.) Particulier Initiatief in de gezondheidszorg, van Gorcum Assen 1991
1990
• S.P.M. de Waal en M. Welling, Besturen met kengetallen in de gezinsverzorging. Tips en aanbevelingen voor moderne bestuurlijke informatie, uitgave Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging, Bunnik 1990
1989
• G.W. Meerman en S.P.M. de Waal (eindredactie), Handboek regionale samenwerking van gezinsverzorging en wijkverpleging in de thuiszorg, Boer&Croon uitgave, Eburon Delft 1989
1988
• S.P.M. de Waal, Wat is wijsheid? Tips en aanbevelingen voor modern besturen in de gezinsverzorging, Uitgave Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging, Bunnik 1988

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button